logo walburg - De Walburgt

Over ons

Lijn - De Walburgt
grote lijn - De Walburgt

De Walburgt

De Walburgt wil mensen met verschillende stoornissen waaronder stoornissen in het Autistisch Spectrum (ASS), psychische problematiek en Forensische cliënten de kans bieden zich te ontwikkelen, zodat zij kunnen uitgroeien tot volwassenen, die met minimale begeleiding zelfstandig kunnen functioneren.

De Walburgt hanteert als uitgangspunt dat ook cliënten met een stoornis kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen. Ook zij hebben het recht om midden in de maatschappij te staan en daarin op hun niveau volwaardig kunnen participeren. Bij het ondersteunen van de cliënt hanteert de Walburgt de wens van de cliënt als leidraad, de cliënt staat centraal. De begeleiding betrekt de cliënten en zijn / haar netwerk daar waar mogelijk bij het ondersteuningsproces.

Kom werken bij de Walburgt

Onze werknemers ervaren binnen hun werkzaamheden voldoende uitdaging en vrijheid in de uitvoering. Ze ervaren het dragen van eigen verantwoordelijkheid als prettig en vinden dat zij voldoende kennis en ervaring hebben om hun taken uit te voeren. Iedereen voelt zich gewaardeerd. De medewerkers geven aan dat zij door hun wisselend takenpakket, de veelzijdigheid in hun werk en de aandacht die zij de cliënten kunnen geven veel voldoening halen uit hun werk. Niet alle cliënten zijn even uitdagend maar over het algemeen ervaren zij het werk als motiverend. De belangrijkste motivatie binnen het werk komt uit het kunnen helpen van het individu bij zijn/haar ontwikkeling. De diversiteit , de verschillende taken en wegen die men kan bewandelen om doelen te behalen geeft energie en voldoening.

De expertise van de Walburgt?

– Wij zijn een kleine organisatie welke al ruim 13 jaar stabiele en gekwalificeerde zorg levert (NEN_EN 15224 ISO Zorg en Welzijn).
– Kleinschaligheid, maatwerk, een tweede thuis en een klein team met vertrouwde gezichten zijn belangrijke kernwaarden voor ons als organisatie.
– Wij streven allereerst naar een veilige omgeving waar binnen eenieder op zijn/haar eigen tempo kan werken aan zijn persoonlijke ontwikkeling.
– Wij beschikken over professionele begeleiding met veel verschillende expertise kwaliteiten. Hierdoor kunnen wij een brede doelgroep van (complexe) cliënten bedienen bij zijn/haar hulpvragen. Denk hierbij aan verschillende stoornissen waar onder stoornissen in het Autistisch Spectrum (ASS), maar ook psychische en persoonlijkheidsproblematiek. 

– Daarnaast biedt de WalBurgt ook begeleid wonen aan cliënten vanuit de Forensische zorg.
– Wij zoeken eerst de verbinding! Zonder wederzijds committent en motivatie is er geen fundering om te bouwen. We stellen de client centraal en stemmen af op zijn/haar behoeftevraag.
– Wij staan dus naast de client, dit ervaren cliënten als prettig en dit is ook onze kracht!
– We beschikken over een dynamisch, leergierig, enthousiast en divers team waardoor er altijd een match is met de client.

Cliënt tevredenheid

Cliënt tevredenheid
Lees verder
Tijdens het cliënt- tevredenheidsonderzoek van 2023 geven de cliënten van de Walburgt hun begeleiders een 8 gemiddeld en zij geven de Walburgt als organisatie ook gemiddeld een 8.
Cliënt tevredenheid
Lees verder
Cliënten zijn zeer tevreden over hun persoonlijk begeleider. Zij voelen zich serieus genomen en ervaren altijd dat zij voldoende tijd hebben voor hen. Zij ervaren het als prettig dat zaken worden uitgelegd op de manier waarop men het begrijpt. Het is prettig dat zij met begeleiding kunnen praten over gevoelige onderwerpen. Het kunnen meebeslissen over hun begeleidingsplan wordt ook als fijn ervaren.
Tevreden ouder
Lees verder
De kleinschaligheid, zodat er heel goed zorg op maat toegepast kan worden. Zeer ruimdenkend; als iets niet goed lukt, zoeken ze net zolang door tot er een oplossing is die wel werkt. Onze zoon is van het Leo Kannerhuis naar de WalBurgt gegaan. Begeleiding van de WalBurgt bereikte in 3 maanden meer bij onze zoon dan in de bijna 2 jaar dat hij bij het Leo Kannerhuis heeft gewoond. Na 6 jaar is hij zover dat hij op zichzelf woont, zonder begeleiding. Zeer aan te bevelen voor mensen met autisme.