Missie

De WalBurgt wil jonge mensen met een Stoornis in het Autistisch Spectrum, psychische problematiek en Forensische cliënten de kans bieden zich te ontwikkelen, zodat zij kunnen uitgroeien tot volwassenen, die met minimale begeleiding zelfstandig kunnen functioneren.

Visie

De WalBurgt hanteert als uitgangspunt dat ook cliënten met een stoornis kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen. Ook zij hebben het recht om midden in de maatschappij te staan en daarin op hun niveau volwaardig kunnen participeren. Bij het ondersteunen van de cliënt hanteert de WalBurgt de wens van de cliënt als leidraad, de cliënt staat centraal. De begeleiding betrekt de cliënten en zijn/ haar netwerk daar waar mogelijk bij het ondersteuningsproces.

Recensie / Cliënt tevredenheid

Een tevreden ouder:
“De kleinschaligheid, zodat er heel goed zorg op maat toegepast kan worden. Zeer ruimdenkend; als iets niet goed lukt, zoeken ze net zolang door tot er een oplossing is die wel werkt. Onze zoon is van het Leo Kannerhuis naar de WalBurgt gegaan. Begeleiding van de WalBurgt bereikte in 3 maanden meer bij onze zoon dan in de bijna 2 jaar dat hij bij het Leo Kannerhuis heeft gewoond. Na 6 jaar is hij zover dat hij op zichzelf woont, zonder begeleiding. Zeer aan te bevelen voor kinderen/jeugd met autisme.”

Cliënt tevredenheid:
“Tijdens het cliënt- tevredenheidsonderzoek van 2020 geven de cliënten van de WalBurgt hun begeleiders een 8,5 gemiddeld en zij geven de WalBurgt als organisatie ook gemiddeld een 8,5.