logo walburg - De Walburgt

Doelgroep

Lijn - De Walburgt
grote lijn - De Walburgt

Doelgroep-Specialisatie

De Walburgt is een organisatie die zich specialiseert in het bieden van begeleiding voor mensen met ASS en/of psychische problematiek. Dit kan zijn binnen een woonvorm maar ook in de vorm van ambulante begeleiding. Daarnaast biedt de Walburgt ook begeleid wonen aan cliënten vanuit de Forensische zorg.

De Walburgt biedt kleinschalige woonvormen waarbij zorg op maat centraal staat. De woonbegeleiding die wordt ingezet is afhankelijk van de hulp en zorgvraag van de cliënt.

Samen met de cliënt en indien nodig met ketenpartners (wijkteam, reclassering), wordt er een zorgplan opgesteld. In dit zorgplan staan doelen, deze doelen worden tussentijds samen geëvalueerd en het zorgplan wordt aangepast naar aanleiding van de ontwikkeling in de gestelde doelen.

De begeleiding kan op één of meerdere gebieden (bijvoorbeeld: wonen, werken en vrije tijd) gericht zijn. Hierbij kan gedacht worden aan (praktische) ondersteuning in het huishouden, ondersteuning bij administratie en financiële zaken of hulp bij het vergroten van de sociale zelfredzaamheid. Denk hierbij aan het zoeken naar een passende daginvulling. Dit kan bijvoorbeeld zijn; betaald werk, vrijwilligerswerk of een passende (begeleide) dagbesteding. Het streven is naar een zinvolle invulling van vrije tijd waarbij er sprake is van de juiste balans tussen inspanning en ontspanning.

De Walburgt zal tevens monitoren of er sprake is van een gezonde leefstijl en psychische balans. Als er behandelvragen liggen kan de Walburgt samen met de cliënt op zoek gaan naar of ondersteuning bieden bij het zoeken naar een passende behandelvorm.

Wij bieden een integrale aanpak voor onze cliënten. Onze begeleiding bestaat daarom uit één of meerdere van de onderstaande verschillende ontwikkelingsgebieden:

Ontwikkelingsgebieden

Professionele begeleiding bij het vinden van een geschikte zelfstandige woonruimte, afgestemd op jouw wensen en behoeften.

Ondersteuning op het gebied van gezonde voeding, sport en bewegen en een gezond dag- en nachtritme.

Deskundige begeleiding bij het ontdekken en vinden van een passend leer-werktraject voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Persoonlijke ondersteuning bij het zoeken en verkrijgen van passend werk, afgestemd op jouw vaardigheden en carrièredoelen.

Ondersteuning bij het zinvol structureren en invullen van de dag, bevorderend voor welzijn en persoonlijke groei.

Deskundige begeleiding om vrije tijd zinvol in te vullen, aangepast aan interesses en het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling.

Professionele begeleiding bij het opbouwen van een veilige sociale omgeving en het uitbreiden van het sociale netwerk voor meer verbondenheid.

Gestructureerde begeleiding ter ondersteuning bij het nakomen van afspraken met reclassering, behandelaars en het voorkomen van recidive.

Forensische zorg

De cliënten die wij begeleiden vanuit Forensische Zorg hebben te maken met zowel forensische als psychiatrische problematiek. Zij hebben moeilijkheden om hun leven in de maatschappij (weer) op te pakken. Zij hebben begeleiding nodig op verschillende levensgebieden om de kans op recidive te verminderen. Onze focus ligt op het opbouwen aan een goede vertrouwensrelatie met onze cliënten. Wederzijds vertrouwen is naar ons idee de basis en het allerbelangrijkste binnen de Forensische Zorg.

Hoe ziet de Walburgt de Forensische zorg?
Wij staan altijd naast de cliënt, we luisteren goed, proberen contact te maken en vertrouwen op te bouwen. Op deze manier willen we erachter komen wat er echt speelt en vanuit daar meedenken in oplossingen i.p.v. denken in struikelblokken en/of problemen.

Wij beschikken over gespecialiseerde en ervaren medewerkers die hun werkervaring op hebben gedaan in verschillende P.I. en jeugdgevangenissen. Wij kunnen dus spreken over deskundigheid op het gebied van de Forensische Zorg. Daarnaast hebben we een netwerk van gespecialiseerde externe partners. Hiermee kunnen we afstemmen met de psychiatrische zorg en met het sociale netwerk van de cliënt.

“De mens staat in onze hulp centraal, niet het delict. Met de juiste alertheid streven we ernaar om uiteindelijk zoveel mogelijk recidive te voorkomen en de hoogste sociale zelfredzaamheid en een veilige samenleving te creëren.”

Uitsluitingscriteria kunnen zijn:
– Leeftijd jonger dan 18 jaar;
– Aanwezigheid van actieve psychose;
– Structureel agressief gedrag;
– Verslavingsproblematiek;
– Het niet kunnen beheren van een eigen voordeur.

Mocht je vragen hebben of aanvullende informatie wensen dan kun je telefonisch of schriftelijk contact opnemen met de Walburgt. De mogelijkheid wordt geboden voor een informatief gesprek. Je wordt dan gedetailleerd geïnformeerd over de verschillende vormen van begeleiding en wonen, en daarnaast wordt er samen met jou gekeken naar mogelijkheden die passen bij jouw hulpvraag.

Cliënt tevredenheid

Cliënt tevredenheid
Lees verder
Tijdens het cliënt- tevredenheidsonderzoek van 2023 geven de cliënten van de Walburgt hun begeleiders een 8 gemiddeld en zij geven de Walburgt als organisatie ook gemiddeld een 8.
Cliënt tevredenheid
Lees verder
Cliënten zijn zeer tevreden over hun persoonlijk begeleider. Zij voelen zich serieus genomen en ervaren altijd dat zij voldoende tijd hebben voor hen. Zij ervaren het als prettig dat zaken worden uitgelegd op de manier waarop men het begrijpt. Het is prettig dat zij met begeleiding kunnen praten over gevoelige onderwerpen. Het kunnen meebeslissen over hun begeleidingsplan wordt ook als fijn ervaren.
Tevreden ouder
Lees verder
De kleinschaligheid, zodat er heel goed zorg op maat toegepast kan worden. Zeer ruimdenkend; als iets niet goed lukt, zoeken ze net zolang door tot er een oplossing is die wel werkt. Onze zoon is van het Leo Kannerhuis naar de WalBurgt gegaan. Begeleiding van de WalBurgt bereikte in 3 maanden meer bij onze zoon dan in de bijna 2 jaar dat hij bij het Leo Kannerhuis heeft gewoond. Na 6 jaar is hij zover dat hij op zichzelf woont, zonder begeleiding. Zeer aan te bevelen voor mensen met autisme.