Certificering


De Walburgt is een AWBZ erkende en NEN EN 15224 gecertificeerde instelling.

De Walburgt is in het bezit van een klachten- en privacyreglement. Daarnaast heeft de WalBurgt een onafhankelijke klachtencommissie gekoppeld aan een geschillencommissie.

De Walburgt kent een raad van toezicht welke zijn geselecteerd op basis van verschillende deskundigheidsgebieden. Deze raad houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken.