logo walburg - De Walburgt

Begeleid wonen

Lijn - De Walburgt
grote lijn - De Walburgt

Woonbegeleiding

Wij bieden verschillende woonvormen In de regio Amersfoort aan. Cliënten betalen hier zelf huur voor, of het wonen is onderdeel van hun indicatie. De woonvormen staan in verschillende woonwijken, zodat cliënten ook op het gebied van wonen hun positie binnen de maatschappij kunnen innemen. De locaties hebben een beschermd karakter, de begeleiding is nabij en er is altijd sprake van 24-uurs beschikbaarheid waar de client te allen tijde een beroep kan doen op de begeleiding.

Fase 1 woningen, dit zijn woningen waar 2 tot 4 cliënten samenwonen. In deze woningen beschikken de bewoners over een eigen slaapkamer en delen de gemeenschappelijke ruimtes zoals woonkamer, badkamer en tuin.

Fase 2 woningen, hier beheren cliënten een eigen studio of appartement, meestal met alle voorzieningen voor zichzelf.

Met verschillende indicaties is het mogelijk om bij de Walburgt te komen wonen.

Wonen bij de Walburgt valt binnen de zorgindicatie:

  • Indicatie voor ondersteuning met noodzakelijk verblijf (beschermd wonen) en Safehouse vanuit de gemeente (Wmo);
  • (intensieve) Ambulante begeleiding vanuit de gemeente (Wmo);
  • Indicatie voor beschermd wonen vanuit Forensische Zorg (verblijfszorg en ambulant);


Ambulante begeleiding (op locatie):
Woon je nog thuis of beschik je al over een eigen woning, maar heb je wel behoefte aan begeleiding? Dan biedt de Walburgt ook ambulante begeleiding. Wij komen dan op afspraak bij jou thuis. Je bespreekt met je begeleider waar jij hulp bij nodig hebt. Vervolgens wordt er een zorgplan opgesteld met doelen die haalbaar zijn en bij jou passen, zorg op maat. In deze vorm van begeleiding helpen we je bijvoorbeeld met het vinden van een baan, een opleiding of we helpen je om je financiën op orde te krijgen.

Cliënt tevredenheid

Cliënt tevredenheid
Lees verder
Tijdens het cliënt- tevredenheidsonderzoek van 2023 geven de cliënten van de Walburgt hun begeleiders een 8 gemiddeld en zij geven de Walburgt als organisatie ook gemiddeld een 8.
Cliënt tevredenheid
Lees verder
Cliënten zijn zeer tevreden over hun persoonlijk begeleider. Zij voelen zich serieus genomen en ervaren altijd dat zij voldoende tijd hebben voor hen. Zij ervaren het als prettig dat zaken worden uitgelegd op de manier waarop men het begrijpt. Het is prettig dat zij met begeleiding kunnen praten over gevoelige onderwerpen. Het kunnen meebeslissen over hun begeleidingsplan wordt ook als fijn ervaren.
Tevreden ouder
Lees verder
De kleinschaligheid, zodat er heel goed zorg op maat toegepast kan worden. Zeer ruimdenkend; als iets niet goed lukt, zoeken ze net zolang door tot er een oplossing is die wel werkt. Onze zoon is van het Leo Kannerhuis naar de WalBurgt gegaan. Begeleiding van de WalBurgt bereikte in 3 maanden meer bij onze zoon dan in de bijna 2 jaar dat hij bij het Leo Kannerhuis heeft gewoond. Na 6 jaar is hij zover dat hij op zichzelf woont, zonder begeleiding. Zeer aan te bevelen voor mensen met autisme.