Wat biedt De WalBurgt?

De WalBurgt is een organisatie die zich specialiseert in het bieden van woonbegeleiding voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Zij biedt kleinschalige woonvormen waarbij zorg op maat centraal staat. De woonbegeleiding die wordt ingezet, is afhankelijk van de hulpvraag van de cli├źnt. Er zal ondersteuning plaatsvinden op verschillende ontwikkelgebieden. Denk hierbij aan het bieden van een dagstructuur, zorg voor dagbesteding en zelfredzaamheid.Naast de geboden woonvormen is het ook mogelijk om een beroep te doen op ambulante begeleiding. De WalBurgt beschikt over een ruime ervaring in het bieden van zorg op locatie.

Mocht u vragen hebben of aanvullende informatie wensen dan kunt u telefonisch of schriftelijk contact opnemen met De WalBurgt. De mogelijkheid wordt geboden voor een persoonlijk bezoek aan huis. U wordt dan gedetailleerd geïnformeerd over de verschillende vormen van begeleiding en de mogelijkheden die passen bij uw hulpvraag.

Uitsluitcriteria zijn:
-Psychoses, -18, Agressief gedrag, Verslavingsproblematiek, Het niet kunnen beheren van een eigen voordeur

De Walburgt voldoet aan de AVG richtlijnen en heeft een interne AVG functionaris.